Privacy Verklaring

In het kader van de AVG/GDPR wetgeving1 ben ik verplicht om een privacyverklaring te hebben en for all to see op mijn website te plaatsen. Zodat jullie kunnen zien welke persoonsgegevens ik verzamel, waarom ik die verzamel en wat ik ermee doe.

Doelbinding

Privacy is voor mij een groot goed. Anders zou ik mijn werk als potentieelontsluiter/coach überhaupt niet kunnen doen.

Ik verzamel enkel persoons- en organisatiegegevens van prospects en klanten met als doel: het goed uitvoeren van de aan mij verstrekte opdrachten tot coaching of (eenmalige) facilitatie van organisatiebijeenkomsten, plus de daarbij behorende correspondentie, administratie en boekhouding. Ik verkoop jouw persoonsgegevens nooit aan derden. En dat betekent echt nooit-nooit. Tevens zijn de digitaal vastgelegde gegevens naar behoren beveiligd, zowel het medium als de documenten met de persoonlijke gegevens zelf.

Ik kan (in de toekomst) in het kader van mijn bedrijfsvoering (gaan) samenwerken met derden, voor bijvoorbeeld het online vastleggen van mijn financiele administratie. In dat geval spreken ik en de derde partij altijd een onderliggende overeenkomst tot gegevensverwerking af met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Ik doe bij voorkeur zaken met partijen die de beveiliging van gegevens een serieuze zaak vinden en hierin blijvend investeren.

Vastgelegde gegevens

 • Organisatienaam
 • Initialen + tussenvoegsels + achternaam particuliere klant
 • Initialen + tussenvoegsels + achternaam contactperso(o)n(en) organisatie
 • Initialen + tussenvoegsels + achternaam aanbrenger van klant/prospect
 • Roepnaam
 • Geslacht
 • Straatnaam + huisnummer + toevoeging
 • Postcode + (woon)Plaats
 • Land
 • e-mail adres(sen)
 • e-mail adres t.b.v. facturatie
 • Telefoonnummer(s) / Mobiele nummer(s)
 • Beschrijving van het coachvraagstuk in de offerte
 • Productafname
 • Factuurnummer en bedrag(en)
 • Afspraken (data, tijden en locaties)

Mijn websites, die worden gehost door SiteGround, houden cookies vast, indien jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Daarnaast maak ik tijdens mijn sessies aantekeningen over wat wij inhoudelijk bespreken. Deze aantekeningen zijn altijd handgeschreven en worden niet digitaal of in systemen gearchiveerd. Ik houd tenslotte een verzendlijst bij met e-mailadressen van klanten, prospects, niet-klanten en andere belangstellenden die geabonneerd willen zijn op mijn blogs/nieuwsbrief.

Right to inquiry & Right to be forgotten

Op jouw verzoek geef ik inzage in hetgeen ik van jou vastgelegd heb, inclusief mijn aantekeningen. Daarnaast zal ik op jouw verzoek al jouw gegevens vernietigen, als dit eerder is dan mijn reguliere bewaartermijn van 5 jaar na afloop van onze samenwerking.

1 voor meer over de AVG, klik hier.